Měřítko map pro Jizerky a Kokořín – jaké preferujete?

6. 4. 2022

Městské sprinty v Terezíně máme za sebou, další dvě kola seriálu závodů Czech O-Tour 2022 už se budou odehrávat v lese. V létě v Jizerkách, na podzim na Kokořínsku.

Čekají vás tedy dva krásné typy terénů. Jizerskohorský, kopcovitý s četným výskytem žulových skal a kamenů, dále kupek a vrstevnicových
detailů, místy podmáčený a s typickou těžkou podložkou v podobě borůvčí a kamenů. A na Kokořínsku pak známé pískovcové skalní bloky, často v několika patrech, mnoho údolíček, ale i hlubokých údolí, povětšinou vzrostlý borovicový les, místy s podrostem či hustníky.

Oba dva tyto terény kladou zvýšené nároky na závodníky, a to i při čtení mapy. Podle Pravidel OB je pro závody na klasické trati předepsáno měřítko 1 : 15 000 (Pravidla OB, bod 15.8), pro krátkou trať pak měřítka 1 : 15 000 nebo 1 : 10 000 (15.9). Pro veterány a žáky lze dle Pravidel použít přiměřeně větší měřítko (bod 15.11).

Pravidla OB jsou podle bodu 1.2 “závazná pro sportovní akce a závody v orientačním běhu (dále “OB”) zařazené do soutěží sekce OB Českého svazu orientačních sportů (dále jen ČSOS) nebo oblastních soutěží v OB a pro další závody, při kterých lze získat soutěžní licenci dle Klasifikačního řádu sekce OB ČSOS.”

V praxi to tedy znamená, že podle Pravidel by v Jizerkách kategorie DH16-21 měly klasiku absolvovat na patnáctce a krátkou trať alespoň na desítce. Závody jsou totiž zařazené do Rankingu a lze si z nich vyběhnout licenci. Na Kokořínsku by se pak ustanovení týkalo kategorií DH20-21, kvůli zařazení do Rankingu.

Pokud by pořadatel chtěl pro tyto kategorie jiné měřítko, pak je nutné požádat o výjimku u příslušné soutěžní komise (bod 15.13 Pravidel).

1 : 15 000 1 : 10 000 1 : 7 500 1 : 5 000

 

Závody Czech O-Tour chceme pořádat jako závody v nádherných terénech pro závodníky všech věkových kategorií i úrovní výkonnosti. A to včetně začínající veřejnosti. Nicméně vždy v souladu s Pravidly a dalšími předpisy. Rádi bychom tedy znali váš názor, v jakém měřítku byste mapu na našich závodech chtěli obdržet. Připravili jsme proto anketu a prosíme o vyplnění našeho formuláře. Výsledky zveřejníme. Neslibujeme ale, že budou pro pořadatele závazné. Pokud však z ankety vyplyne jasné přání o změnu měřítka, podáme žádost o výjimku.

Dotazování se netýká jen kategorií DH16-21, budeme rádi i za názory z řad veteránů a žáků, abychom i pro ně mohli vybrat vhodné měřítko.

Odpovídejte do 30.04.2022.