Registrace

Přihlášky

Přihlašování bude otevřeno 1. února 2022 ve 20:22

Limit startujících

Limit startujících je aktuálně 1000 závodníků / závod. V případě naplnění limitu může pořadatel zvýšit počet účastníků, pokud to nebude odporovat vládním nařízením a pořadatel bude mít pro daný závod schválený vyšší počet účastníků subjektem ochrany přírody. Přihlášení na celý seriál budou mít přednost. 

Platby

Platby je nutné zaslat v termínu přihlášek na účet ČSOS: 55552021/0600, VS bude vygenerován v ORIS / při potvrzení přihlášky z webu. Neuhrazené přihlášky mohou být s ohledem na limit startujících zrušeny.

Startovné

do 14 dní před daným závodem:

do 7 dní před daným závodem:

(do kategorií pro veřejnost se lze za toto startovné přihlásit i na místě dle kapacitních možností pořadatele)

celý seriál:

Výhody zakoupení startovného pro celý seriál:

 

Storno podmínky

Vrácení vkladů při zrušení přihlášky: