Orienťáci pro rašeliniště

8. 10. 2023
  • Toužíte se zapojit do záchrany šumavských rašelinišť a přitom zažít exkurzi do nedotčené přírody?
  • Chcete si poslechnout zajímavosti o vodě v krajině nebo zjistit jakou roli hrají mokřady při zmírňování klimatické změny?

V tom případě Vám ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava nabízíme možnost zúčastnit se dvou akcí přímo pro účastníky Czech O-Tour – dobrovolnické akce “Orienťáci pro rašeliniště” v rámci projektu LIFE for MIRES – život pro mokřady a promítání filmu Voda ztracená a vrácená.

Jak Den pro rašeliniště bude probíhat?

Nejdříve pracujeme na opětovném zavodnění v minulosti odvodněného mokřadu. Zásahem chceme dosáhnout zvýšení hladiny podzemní vody, zastavit tak znehodnocení vzácného stanoviště. Stráženská slať, na které budeme pracovat, je domovem mnoha vzácných živočichů i rostlin. Jedním z nich je ikonický severský pták tetřívek obecný, který je na Šumavě vázaný na rašeliniště. Jejich odvodňování tedy přímo ohrožuje i populace některých chráněných druhů. Při akci budeme pomáhat revitalizační firmě s nošením stavebního materiálu do nepřístupných míst. Bez naší pomoci by práce na obnově trvaly mnohem déle. My je ale i kvůli chráněným druhům chceme provést co nejrychleji a proto uvítáme Vaši pomoc.

To ale není všechno! V druhé části dne se vydáme na exkurzi do míst, kde vodní režim krajiny nebyl člověkem negativně ovlivněn. Budeme si povídat o oběhu vody v krajině a pozorovat, jak důmyslně tento životadárný koloběh příroda vytvořila a uspořádala. Protože jeho vývoj trval miliony let, je zřejmé, že náhlý a necitlivý zásah člověka při odvodňování krajiny s sebou nese převratné a velmi nežádoucí změny. Ty teď máme v úmyslu zvrátit ve prospěch přírody.

Chcete strávit den na šumavských rašeliništích a dozvědět se víc o vodě v krajině?

Přihlaste se na náš dobrovolnický den Orienťáci pro rašeliniště na mail: lukas.linhart@npsumava.cz, 731 530 319 do čtvrtka 19.10.2023

  • Termíny a lokalita: 26. a 27. října, Stráženská slať
  • Sraz: 9.00 hod, rozcestí Strážný – U křížku (https://mapy.cz/s/kamajomuho)
  • Kapacita: na každý den 15 osob
  • Trasa odpolední exkurze je cca 5 km dlouhá.
  • O revitalizacích a projektu více informací na stránkách: life.npsumava.cz

Promítání filmu Voda ztracená a vrácená

Spolu s Dny pro rašeliniště je přímo pro orienťáky připraveno také promítání filmu Voda ztracená a vrácená, které proběhne 28. října v 17:30 v Kulturním středisku Vimperk. Po konci promítání naváže diskuze s odborníky z NP Šumava.