Pokyny Jizerky

Czech O-Tour 2022 – Jizerky

Pokyny pro 3. až 5. závod seriálu + doprovodný Lucifer cup

Vítejte na druhé sérii Czech O-Tour, která se vrací do míst, kde loni probíhalo Mistrovství světa v orientačním běhu. Po březnovém Terezínu závodníky uvítáme v Jizerských horách v okolí Bukové hory. Co vše jsme si připravili?
  • pro lepší orientaci v rámci závodů v Jizerkách označujeme ve výsledkách, popisech a dalších materiálech závody jako Etapa 1, Etapa 2 a Etapa 3
  • startovky, výsledky, popisy, startovní čísla budou k dispozici pouze v centru závodu v Josefově Dole, v areálu autokempu Tanvaldský Špičák je pouze ubytování, páteční noční závod a sobotní koncert kapely Good Water Band (od 18:00)
  • všechny mapy budou vytištěné na voděodolném pretexu, to ale neznamená, že se mapa nemůže zničit – použijte případné další obaly (v omezené míře budou na startu)
  • popisy kontrol budou (oproti Terezínu) v tištěné formě před každou etapou  
  • společně s řadou partnerů jsme si připravili dárky po absolvování všech tří etap v cíli 
  • řada sportovních stánků (O-RUN, Sporticus, GemMedic, O-land, KYLIE SPORT STUDIO, Lucifer, Kazboš, Haven, SIGN-SPORT) vám bude k dispozici po celou dobu konání
Krásné sportovní a kulturní zážitky přejí pořadatelé z ČSOS a OOB TJ Tatran Jablonec.

 

Datum konání: pátek 15. července – neděle 17. července 2022
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou (TJN)
Rozsah: tři samostatně hodnocené závody jednotlivců (2x krátká trať, 1x klasická trať) s rankingovým koeficientem 1,00 započítávané do celkového hodnocení seriálu
Centrum: Běžecký ski areál Josefův Důl “Lesana”, 50.7739828N, 15.2359122E
Prezentace: pro dohlášky a změny na místě a pro výdej ubytovacích pásků; kdo má vše řádně zaplaceno a není ubytován v kempu, na prezentaci nemusí!
15. 7. 2022 17:00 – 21:00 v autokempu Tanvaldský Špičák (50.7416231N, 15.2831458E)
16. 7. 2022 7:30 – 9:00 v centru (příchozí do 11:00), 13:00 – 14:00 (příchozí do 16:00)
17. 7. 2022 7:30 – 9:00 v centru (příchozí do 11:00)
  Přeplatky budou po závodech převedeny zpět na účet. Doklady si stahujte z IS ORIS. Potvrzený doklad o zaplacení zašleme na vyžádání (info@o-tour.cz).
Ubytování:  Závodníci nebo kluby, které si objednali ubytování přes IS ORIS v areálu kempu Tanvaldský Špičák, se nejprve musí prezentovat u organizátorů – každý ubytovaný dostane speciální pásek, bez kterého nemůže v kempu přespat.
 
Doprovodný program:
  • 13:30 workshop tejpování (ve stánku GemMedic), po celý den možnost tejpování – aréna Josefův Důl
  • 18:00 – 21:00 koncert kapely Good WaterBand – kemp Tanvaldský Špičák
  • výlety po okolí v aplikaci OTour
Popisy kontrol: samoobslužný odběr na shromaždišti a na mapě 
Startovní čísla: každý závodník si odebere startovní číslo v centru závodu, které nosí po dobu všech 3 etap
Parkování: V centru závodů ve Ski areálu Josefův Důl. Postupujte podle pokynů pořadatele. Bude vybírán poplatek 50,- Kč za celý víkend.
Terén: náročný jizerskohorský terén s řadou skal, kamenů a kupek

 

Zakázané prostory: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky. Zákaz překonávání značky 518 Nepřekonatelný plot. V mapě je přezimovací obora s dvěma jasnými vstupy po cestě. Využijte ty.
Povinné úseky: Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými fáborky.
Občerstvení: V cíli voda a iontový nápoj IoniLyte pro všechny závodníky po doběhu.

V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení (vegetariánské jídlo, gril, limonáda, pivo atd).

Fáborková trať: Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi kontrolami je povoleno. V kategorii HDR jsou 2 mapy (1. pro závodníka a 2. pro doprovod). 

Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR. V kategoriích pro veřejnost lze běžet dle zvolené kategorie i ve dvojici, nebo celá rodina/skupina společně.

Fáborky se v dopoledním závodě za startem kříží s fáborky do cíle. Vše dobře viditelné a označené. Pořadatelé na startu na toto vždy upozorní.
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!! V kategoriích pro veřejnost lze běžet dle zvolené kategorie i ve dvojici, nebo celá rodina/skupina společně.
Parametry tratí: jsou zveřejněné u startovních listin v IS ORIS
Startovní listiny: k dispozici v systému ORIS, na webu závodu, v aplikaci OTour a vyvěšeny na shromaždišti
Systém ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON včetně cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Ve startovním koridoru je povinnost vynulovat si čip (krabička CLEAR) a provést kontrolu nulování (CHECK, nastartování bezdotykového ražení). Při oražení cílové krabičky se bezdotykové ražení vypne. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do mapy. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Čas je měřen s přesností na celé vteřiny.
Možnost zapůjčení SI-čipu (ne SIAC) za poplatek 50,-Kč/závod, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800,-Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách.
Cíl: Mapy nebudou vybírány. Žádáme o dodržování fair play.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Cíl bude uzavřen po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.
Předběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů a dostupné online v aplikaci OTour. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS a na webu seriálu.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů sobotních závodů v sobotu předběžně v 18:30. V neděli vyhlášení plánováno na 14:30. Vyhlášeni budou pouze vítězové. Vždy v centru závodu v Josefově Dole.
V kategoriích HDR, D10L, D10, H10L a H10 každý účastník obdrží drobnou odměnu u vyčítání každé etapy.
Školka pro děti: v centru závodu na nezbytně dlouhou dobu, kdy rodiče závodí, viz plánek
WC: v centru závodu 15 ks mobilních záchodů TOI TOI
Převlékání: pořadatel nezajišťuje, možné postavit klubové stany v centru závodu
Mytí: základní mytí v lavorech v blízkosti centra závodů
První pomoc: v centru závodu po oba dny (Horská služba Jizerské hory)
Informace: na webu závodu https://o-tour.cz a mailu info@o-tour.cz, v ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7018 a v mobilní aplikaci OTour
Mobilní aplikace OTour: ke stažení v  Google Play (pro Android) a na AppStore (pro iPhone). Po zadání registračního čísla zobrazuje startovní čas, průběžné i celkové výsledky, ale i tipy na výlety v okolí.
Protesty: Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně (nejpozději do 30 minut po plánovaném času uzavření cíle), na místě a doložený vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel OB).
Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od zveřejnění oficiálních výsledků (čl. 25.2 Pravidel OB) – mailem na adresu m.janata@atlas.cz, s vkladem 400 Kč zaslaným na účet pořadatele.
Jury: Kateřina Kašková (CHA), Daniel Wolf (TUR), Kristýna Kolínová (DKP)
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů ČSOS pro rok 2022. Předpokládané časy vítězů dle tabulky na webu seriálu: https://o-tour.cz/info/kategorie
Upozornění: Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu nepřebírají žádnou odpovědnost. V kamenných polích pozor na díry a propadliny, především v borůvčí.
   
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ochrana osobních údajů:

Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://o-tour.cz). 

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

3. závod Czech O-Tour (E1 Česká Mincovna Jizerky): sobota 16. července 2022 dopoledne

Rozsah: krátká trať
Vzdálenosti: centrum – start 1600 m
centrum – cíl 1600 m
Z větší části je cesta na start a z cíle shodná
Mapa: Buková hora – jih, stav červenec 2022, vytištěna na voděodolný materiál PRETEX, autor Matěj Klusáček, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017-2
pro kategorie HDR, DH10L-DH21 včetně, OPEN kategorie 1 : 10 000, ekv. 5 m
pro ostatní (DH35-DH70, ZAČÁTEČNÍK, NEBOJSA) 1: 7 500, ekv. 5 m
Zvláštní mapové značky: černý křížek – malý umělý objekt
Start: intervalový, 00 = 10:00
Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 10:00 – 12:00, kategorie HDR pak má start v rozmezí 10:40 – 12:00; razí startovací kontrolu.
Na startu nebude voda na občerstvení ani mobilní záchody – využijte na shromaždišti.
Časový limit: 80 minut pro všechny kategorie
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jan Picek (R1)
hlavní rozhodčí: Martin Posselt (R1)
stavitel tratí: Martin Janata (R1)

4. závod Czech O-Tour (E2 Česká Mincovna Jizerky): sobota 16. července 2022 odpoledne

Rozsah: krátká trať
Vzdálenosti: centrum – start 1600 m
centrum – cíl 1100 m
Mapa: Buková hora – sever, stav červenec 2022, vytištěna na voděodolný materiál PRETEX, autor Matěj Klusáček, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017-2
pro kategorie HDR, DH10L-DH21 včetně, OPEN kategorie 1 : 10 000, ekv. 5 m
pro ostatní (DH35-DH70, ZAČÁTEČNÍK, NEBOJSA) 1: 7 500, ekv. 5 m
Zvláštní mapové značky: černý křížek – malý umělý objekt
Start: intervalový, 00 = 15:00
Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 15:20 – 17:00, kategorie HDR pak má start v rozmezí 16:00 – 17:00; razí startovací kontrolu.
Na startu nebude voda na občerstvení ani mobilní záchody – využijte na shromaždišti.
Časový limit: 80 minut pro všechny kategorie
Upozornění: Kategorie D10, H10 a ZAČÁTEČNÍK mají po mapovém startu krátký povinný úsek (cca 130 m) značený červenobílými fáborky.
Zákaz překonávání značky 518 Nepřekonatelný plot. V mapě je přezimovací obora s dvěma jasnými vstupy po cestě. Využijte ty.
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jan Picek (R1)
hlavní rozhodčí: Dušan Novotný (R1)
stavitel tratí: David Pustai (R3)

5. závod Czech O-Tour (E3 Česká Mincovna Jizerky): neděle 17. července 2022 

Rozsah: klasická trať
Vzdálenosti: centrum – start 700 m
centrum – cíl      0 m
Mapa: Maxovský vrch, stav červenec 2022, vytištěna na voděodolný materiál PRETEX, autoři Josef Borůvka, Matěj Klusáček, Jiří Vištejn a Jan Picek, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017-2
pro všechny kategorie  1 : 10 000, ekv. 5 m
Zvláštní mapové značky: černý křížek – malý umělý objekt
  zelený křížek – vývrat
Start: intervalový, 00 = 10:00
Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 10:00 – 12:00, kategorie HDR pak má start v rozmezí 10:40-12:00; razí startovací kontrolu.
Na startu nebude voda na občerstvení ani mobilní záchody – využijte na shromaždišti.
Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie
Výměna mapy: Kategorie H21E, H21A a OPEN DLOUHÁ mají výměnu mapy – na kontrole, která je na mapě jako poslední, otočí závodník mapu a pokračuje podle druhé mapy nacházející se na rubu (na kontrole, kde se nachází, je znovu označení startu a trať pokračuje pořadovým číslem další kontroly).
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jan Picek (R1)
hlavní rozhodčí: Martin Janata (R1)
stavitel tratí: Dušan Novotný (R1)

 

Doprovodný noční závod Lucifer cup – pátek 15. července 2022

Centrum: Autokemp Tanvaldský Špičák – GPS: 50.7417831N, 15.2825303E
Parkování: V blízkosti kempu (250 metrů) – 50.7413817N, 15.2801656E. Postupujte podle pokynů pořadatele. Nebude vybírán poplatek.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum 250 m
centrum – start      0 m
centrum – cíl      0 m
Start: intervalový, mezi 21:30 a 22:30, dle příchodu na start na startovní krabičku. Pokud si chcete závod více užít, pak doporučujeme startovat po 22:00
Terén: příměstský les, louky, částečně kamenitý, hustá síť cest
Mapa: Pod kempem, 1 : 4 000, ekv. 2 m, stav červenec 2022, autor Jiří Vištejn a Jan Picek, rozměr A4, mapa je vytištěna na voděodolném papíru PRETEX
Zvláštní mapové značky: černý křížek – prolézačky, jiný umělý objekt
  černé kolečko – sloup elektrického vedení, šachta
  zelený křížek – vývrat
  modrá hvězdička – šachta
Popisy: pouze na mapě
Občerstvení: V cíli 0,5 l láhev pitné vody.
Parametry tratí: L – 2,51 km, 122 m přev., 22 k
M – 1,95 km, 88 m přev., 15 k
S – 1,11 km, 52 m přev., 9 k
Upozornění: Na trati L a M je rozdělovací metoda – dávejte velký pozor na správné pořadí kontrol
WC: v areálu autokempu
Předběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS a na webu seriálu.
Dárek pro všechny účastníky: Pro všechny účastníky, kteří doběhnou závod, je připravena sleva 10 % na všechny čelovky z produkce Lucifera. Pokud v závodě na dlouhé trati (3 km) porazíte majitele Lucifera Petra Dvořáka, pak budete mít slevu 15 %.
Vyhlášení: Nevyhrává účastník s nejlepším časem, ale mají šanci úplně všichni. Ze všech závodníků, kteří doběhnou do cíle a nebudou DISK, vylosujeme tři šťastlivce, kteří vyhrají hodnotné ceny od značky Lucifer. Vyhodnocení proběhne v sobotu cca v 18:30 před vyhlášením vítězů E1 a E2 v Josefově Dole.
1. cena – zlatá čelovka Lucifer
2. cena – pekelný kufřík Lucifer
3. cena – bezobalové sáčky Lucifer
Školka pro děti: nebude
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jan Picek (R1)
hlavní rozhodčí: Matěj Burda (R3)
stavitel tratí: Jan Picek (R1)