Pokyny

Czech O-Tour 2022 – Terezín

Pokyny pro 1. a 2. závod seriálu

Datum konání: sobota 26. března 2022
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: SKOB Roudnice nad Labem (ROU)
Rozsah: dva samostatně hodnocené závody jednotlivců ve sprintu s ranking.koef. 1,00, 

započítávané do celkového hodnocení seriálu

Centrum: Terezín, prostory městského infocentra, 50.5123778N, 14.1459261E
Prezentace: dopolední závod: 08:00 – 09:00 v centru, kategorie pro veřejnost do 11:00
odpolední závod: 08:00 – 09:00 v centru (spolu s dopoledním závodem) a 12:30 – 14:00, kategorie pro veřejnost do 15:30
Popisy kontrol: na mapě a zveřejněny online v ORIS a na webu závodu (nebudou tedy k odběru na shromaždišti ani na startu)
Startovní čísla: samoobslužný odběr na shromaždišti (stejné pro oba závody)
Parkování: V areálu Automuzea u Malé pevnosti. Bude značeno. Postupujte podle pokynů pořadatele. Cesta z parkoviště na shromaždiště bude značena zeleno-bílými fáborky a vede podél hlavní silnice, kde je velký provoz. Dbejte proto na zvýšenou opatrnost.
Vzdálenosti: dopoledne: parkoviště – centrum 1000 – 1500 m
centrum – start 0 m
centrum – cíl 0 m
odpoledne: parkoviště – centrum 1000 – 1500 m
centrum – start 450 m
centrum – cíl 0 m
Terén: dopoledne: Z větší části v hradbách pevnosti. Na hradbách dbejte zvýšené opatrnosti a prosíme o přečtení bezpečnostních pokynů.
odpoledne: Městská zástavba s pevnostními prvky a tunely.
Zákaz bot s hřeby!
Mapa: dopoledne: Terezín Bastion 5, 1 : 4 000, e = 2 m, autor Aleš Hejna, revize 03/2022 Pavel Simr, mapový klíč ISSprOM 2019-2; voděodolný tisk (pretex)
odpoledne: Terezín centrum, 1 : 4 000, e = 2 m, autor Aleš Hejna, revize 03/2022 Pavel Simr, mapový klíč ISSprOM 2019-2; voděodolný tisk (pretex)
Mobilní aplikace OTour: ke stažení v  Google Play (pro Android) a na AppStore (pro iPhone). Po zadání registračního čísla zobrazuje startovní čas, průběžné i celkové výsledky, ale i tipy na výlety v okolí.
Zvláštní mapové značky: černé kolečko – ohniště
  černý křížek – zvláštní objekt
Zakázané prostory: Závodníkům je zakázáno vstupovat/využívat/překonávat níže uvedené oblasti/objekty, definované platným mapovým klíčem ISSprOM 2019-2. Zákres v mapě má přednost, tzn. omezení přístupu je platné, i pokud závodník v terénu vyhodnotí, že by dané místo překonat mohl. Porušení se trestá diskvalifikací.
Povinné úseky: start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými fáborky.
Občerstvení: V cíli voda a iontový nápoj IoniLyte pro všechny závodníky po doběhu.
  V centru stánky s občerstvením.
Starty: dopoledne – intervalový, 00 = 9:30
odpoledne – intervalový, 00 = 14:30
Značeno modrobílými fáborky. Mapy se odebírají již ve 3. startovním koridoru s posledním startovním pípnutím.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 9:30 – 11:30 (dopoledne) a 14:30 – 16:30 (odpoledne); razí startovací kontrolu.
Tratě: Dopoledne se tratě mnohokrát kříží. Čtěte velmi pozorně mapu a kódy kontrol. V obou závodech je v terénu velké množství kontrol blízko sebe.
Některé tratě mají dopoledne postup po krajnici hlavní silnice, kterou je zakázáno překonávat. Postup po krajnici je povolený a bude v terénu vyznačen.
Umělé překážky budou vypadat jako na MS, v mapě značka 518 Nepřekonatelný plot.
Fáborková trať: Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou dopoledne značeny červenobílými fáborky a odpoledne bílými fáborky, zkracování mezi kontrolami je povoleno. V kategorii HDR jsou 2 mapy (1. pro závodníka a 2. pro doprovod).
Fáborky se v dopoledním závodě za startem kříží s fáborky do cíle. Vše dobře viditelné a označené. Pořadatelé na startu na toto vždy upozorní.
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!! V kategoriích pro veřejnost lze běžet dle zvolené kategorie i ve dvojici, nebo celá rodina/skupina společně.
Divácký průběh: Přes shromaždiště povede průběžný koridor, který umožní některým kategoriím volbu postupu. Část tohoto koridoru sousedí s doběhovým koridorem v opačném směru a vede i okolo cílového oblouku. Divácký průběh není povinný a většina tratí jím vůbec nevede.
Parametry tratí: k dispozici na webu seriálu: https://o-tour.cz/info/kategorie
Startovní listina: k dispozici na ORIS a webu závodu, v aplikaci OTour; případně vyvěšeny na shromaždišti
Systém ražení: SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air
možnost zapůjčení standardního SI-čipu za poplatek 50,-Kč/závod, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800,-Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a klubem.
Časový limit: 45 minut pro všechny kategorie
Cíl: v centru
Mapy nebudou vybírány. Žádáme o dodržování fair play.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.
Předběžné výsledky: budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů a dostupné online v aplikaci OTour. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS a na webu seriálu.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení až po druhém závodě, každý závod zvlášť; vyhlášeni budou pouze vítězové.
Kategorie HDR, D10L a H10L bez vyhlášení, ale každý účastník obdrží drobnou odměnu po doběhu v cíli. Předběžný čas vyhlášení je v 17:30. Před vyhlášením proběhne tombola.
Každý účastník si bude moct po závodech na adrese https://o-tour.cz/diplom vygenerovat online účastnický diplom.
Školka pro děti: v centru závodu, viz. plánek
WC: v centru závodu a na parkovišti TOI TOI
Převlékání, mytí: mytí nebude zajištěno, stany lze postavit v sousedním parku, viz. plánek. Park je za hlavní silnicí s hustým provozem. Je zde místo vhodné k přecházení, kde bude pořadatelský dohled.
První pomoc: v centru závodu
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jana Buková (R3)
hlavní rozhodčí: Miroslav Duda (R3)
stavitelé tratí: Jiří Heller (R3), Petr Buk (R3)
Informace: na webu závodu https://o-tour.cz, v ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7017 a v mobilní aplikaci OTour
Protesty: Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně (nejpozději do 30 minut po plánovaném času uzavření cíle), na místě a doložený vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel OB).
Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od zveřejnění oficiálních výsledků (čl. 25.2 Pravidel OB) – mailem na adresu info[AT]o-tour.cz, s vkladem 200 Kč zaslaným na účet pořadatele.
Jury: bude stanovena a vyvěšena v centru závodu
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů ČSOS pro rok 2022. Předpokládané časy vítězů dle tabulky na webu seriálu: https://o-tour.cz/info/kategorie
Upozornění: každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu nepřebírají žádnou odpovědnost
   

Doplňují informace k občerstvení v cíli:

O pitný režim a hydrataci pečuje ioniLyte, iontový hypotonický koncentrát společnosti Ovonex. Jedná se o úplně jiný ionťák, který je bez cukru, ale hydratuje až 2x více než voda.
Vývoj produktu ioniLyte byl konzultován s odborníky na sportovní výživu z Fakulty sportovních studií, MU v Brně.
V každé kapce tohoto ionťáku přijmete více než 70 minerálů a stopových prvků. Jmenovitě čtyři hlavní minerály, které pocením ztrácíme nejvíce: hořčík, sodík, draslík, chlorid.
ioniLyte obsahuje optimální poměr sodíku a draslíku 3,5:1 a vysoký obsah přírodního hořčíku.
Každých 700 ml nápoje na občerstvovacích stanicích s ioniLyte obsahuje:
  • Hořčík 101,5 mg (RHP 27 %)
  • Sodík  390 mg
  • Draslík 111,5 mg (RHP 5,6 %)
  • Chlorid 991,5 mg


Bezpečnostní upozornění:

Buďte prosím při závodě velice opatrní a ohleduplní. Ve městě se běhá za neomezeného silničního provozu. Který je sice slabý, ale je. Dávejte proto pozor při přebíhání ulic. Prosíme o ohleduplnost k ostatním závodníkům. Zejména v blízkosti rohů zdí a v tunelech, ve kterých budou vzhledem k počtu přihlášených vznikat časté protiběhy. V některých částech tunelů může být rovněž snížená viditelnost, své postupy proto mapujte radši dříve a v tunelech koukejte před sebe a pod své nohy.
Největší pozor ovšem dávejte na hradbách. Zde prosíme o ještě větší opatrnost. Jsou vysoké a jejich kraje většinou neohraničené. Nejnebezpečnější místa budou ohraničena páskou, ale není v našich silách opáskovat vše. Proto:
  • Nechoďte k okrajům hradeb.
  • Raději zpomalte při pohybu v užších místech.
  • Věnujte pozornost i ostatním závodníkům – pro předbíhání či míjení volte vždy místo, kde je dostatečný prostor.
  • Poučte i své děti – jejich tratě jsou stavěné bezpečně a spíše mimo, ale i přes to.
  • Vodní příkopy překonávejte pouze po vyznačených lávkách. Nepřeskakujte!

V nejužších místech nejsou hradby pro běh širší než 1 m a i zde pravděpodobně budou vznikat protiběhy. Tato místa budou ohraničena páskou. Nebojte se si v těchto místech dát přednost, neboť zdraví by mělo mít vždy přednost.

Aby byl závod pestrý a zajímavý, jsou na tratích otevřeny pasáže obvykle veřejnosti zapovězené, ovšem pro závod připravené, připomeňte dětem že tyto průchody (vchody do tunelů atp.) lze využít. Průchody v plotech nejsou zvýrazněny značkou 519 Průchod.
Je to sice závod, ale důležitější než pořadí ve výsledcích, je dobrý a pohodový pocit z netradičních zážitků.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
 

Ochrana osobních údajů:

Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://o-tour.cz). 

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Plánek shromaždiště:

 

Parkování: