Mirakulum, Milovice – 24. března 2024

 

E1 – 24. března 2024 – dopoledne

E2 – 24. března 2024 – odpoledne

Proč přijet do Mirakula?


Společný rozpis

Rozpis Mirakulum, Milovice ↓

Závody celosvětového rankingu (WRE), závody českého celostátního rankingu (rank. koeficient 1,00), závody rankingu veteránů

WRE – bulletin 1
WRE – bulletin 2

E1 – 24. března 2024 – dopoledne

Datum:  neděle 24. března 2024 – dopoledne
Centrum: zábavní park Mirakulum, Milovice – GPS: 50.2402 N, 14.8584 E
Pořádající subjekt:  Český svaz orientačních sportů (ČSOS), Klub dobré zprávy Lysá nad Labem (KDZ) a Běhej Poděbrady (PDY)
Typ závodu: sprint
Přihlášky: viz Přihlášky, za základní startovné do 10. 3. 2024 (první termín), za zvýšené startovné do 13. 03. 2024 (druhý termín)

Do kategorií pro veřejnost (OPEN) je možné stále se v Mirakulum zapojit přihlášením na e-mailovou adresu info@o-tour.cz, případně v omezené míře i v aréně závodu.

Prezentace: 24. 03. 2024 07:30–08:30 v centru závodů
Start:  00 = 09:00 (intervalový)
Vzdálenosti: centrum—parkoviště: do 200 m
  centrum—start: do 1500 m
  centrum—cíl: 0 m
Mapa:  1 : 4 000, e = 2 m pro kategorie DH16-21
  1 : 3000, e = 2 m pro ostatní kategorie
  ISSprOM 2019-2, stav březen 2024, autoři: Z. Sokolář, J. Drbal; mapa bude vytištěna na vodovzdorném materiálu
Terén: Částečně velmi členitý zábavní park (travnaté plochy, dlážděné chodníčky, lesní pěšiny), částečně příměstský les a lesopark (terénní a porostové detaily, lesní podložka), částečně louky a polootevřené plochy a částečně zastavěná oblast (sídliště, zpevněné plochy, parčíky).
Upozornění: Zákaz bot s kovovými hřeby!
Hlavní pořadatelé: ředitel závodu: Jan Picek
  stavitel trati: Eliška Nováková (R3)
  hlavní rozhodčí: Adam Hájek (R2)


E2 – 24. března 2024 – odpoledne

Datum:  neděle 24. března 2024 – odpoledne
Centrum: zábavní park Mirakulum, Milovice – GPS: 50.2402 N, 14.8584 E
Pořádající subjekt:  Český svaz orientačních sportů (ČSOS), Klub dobré zprávy Lysá nad Labem (KDZ) a Běhej Poděbrady (PDY)
Typ závodu: sprint
Přihlášky: viz Přihlášky, za základní startovné do 10. 3. 2024 (první termín), za zvýšené startovné do 13. 03. 2024 (druhý termín)

Do kategorií pro veřejnost (OPEN) je možné stále se v Mirakulum zapojit přihlášením na e-mailovou adresu info@o-tour.cz, případně v omezené míře i v aréně závodu.

Prezentace: 24. 03. 2024 07:30–08:30 a 12:30-13:00 v centru závodů
Start:  00 = 13:30 (intervalový)
Vzdálenosti: centrum—parkoviště: do 200 m
  centrum—start: do 1000 m
  centrum—cíl: 0 m
Mapa:  1 : 4 000, e = 2 m pro kategorie DH16-21
  1 : 3000, e = 2 m pro ostatní kategorie
  ISSprOM 2019-2, stav březen 2024, autoři: Z. Sokolář, J. Drbal; mapa bude vytištěna na vodovzdorném materiálu
Terén: Částečně velmi členitý zábavní park (travnaté plochy, dlážděné chodníčky, lesní pěšiny), částečně příměstský les a lesopark (terénní a porostové detaily, lesní podložka), částečně louky a polootevřené plochy a částečně zastavěná oblast (sídliště, zpevněné plochy, parčíky).
Upozornění: Zákaz bot s kovovými hřeby!
Hlavní pořadatelé: ředitel závodu: Jan Picek
stavitel trati: Daniel Wolf (R1)
  hlavní rozhodčí: Adam Hájek (R2)

 

 

2 závody WRE v Mirakulu – informace ke kategoriím WRE a DH21E

Kategorie WRE: W21, M21

Tyto kategorie jsou primárně určeny členům českých reprezentačních týmů a zahraničním závodníkům (přihlášeným v ORIS nebo v Eventoru za cizí zemi).

Maximální kapacita závodníků: 120 pro W21+D21E a 120 pro M21+H21E

Trať W21 bude stejná jako trať D21E, obdobně M21 bude mít stejnou trať jako H21E. Kategorie budou startovat po sobě. Pro účely českého rankingu a celkového hodnocení Czech O-Tour budou výsledky obou kategorií sloučeny.

V kategoriích DH21E mají přednostní právo startu závodníci přihlášení do celého seriálu Czech O-Tour. Pokud chtějí tito závodníci startovat v kategoriích W21/M21, prosíme zapsat do poznámky v přihlášce – pořadatelé k tomu přihlédnou dle zde uvedených podmínek.

Další místa do celkové kapacity 120 závodníků budou obsazována z přihlášek podle volné kapacity a umístění v rankingu k 31.12.2023. Do WRE kategorií se mohou hlásit i další čeští závodníci (mimo RD) – o jejich zařazení do této kategorie bude rozhodnuto na základě volné kapacity a umístění v rankingu.

Po naplnění kapacity budou další závodníci přihlášení do kategorií W21, M21, D21E a H21E přeřazeni do D21A/H21A.

Podmínkou přihlášení do kategorií WRE je IOF ID. Závodníci bez IOF ID budou přeřazeni do kategorie DH21E, případně DH21A. Do Eventoru budou nahrány pouze výsledky kategorií W21 a M21.

Více viz WRE – bulletin 2