Rozpis seriálu 2024

Rozpis seriálu závodů

Czech O-Tour 2024

O závodě

Seriál závodů pro všechny generace a úrovně. Od dětí po veterány, od začátečníků po zkušené závodníky.

Termíny a lokality

1. závod Czech O-Tour 2024 E1 Mirakulum
2. závod Czech O-Tour 2024 E2 Mirakulum
3. závod Czech O-Tour 2024 E1 Plzeňsko
4. závod Czech O-Tour 2024 E2 Plzeňsko
5. závod Czech O-Tour 2024 E3 Plzeňsko
6. závod Czech O-Tour 2024 E4 Plzeňsko
7. závod Czech O-Tour 2024 E1 Beskydy
8. závod Czech O-Tour 2024 E2 Beskydy
9. závod Czech O-Tour 2024 E3 Beskydy

 

Přihlášky a platby

Limit startujících je aktuálně 1000 závodníků / závod. V případě naplnění limitu může pořadatel zvýšit počet účastníků, pokud to nebude odporovat vládním nařízením a pořadatel bude mít pro daný závod schválený vyšší počet účastníků subjektem ochrany přírody nebo vlastníka lesa. Přihlášení na celý seriál budou mít přednost.

Platby je nutné zaslat v termínu přihlášek na účet ČSOS: 2901296231/2010, VS bude vygenerován v ORIS. Neuhrazené přihlášky mohou být s ohledem na limit startujících zrušeny.

Požadavky na změny přihlášek či dohlášky po termínu adresujte prosím na info@o-tour.cz.

Kategorie

Soutěžní kategorie: DH10L, DH10, DH12, DH14AB, DH16AB, DH18AB, DH21EAB, DH35AB, DH45AB, DH55AB, DH65AB, DH70, DH75, DH80

Speciální kategorie u Mirakula – W21 a M21 pro kategorie WRE – upřesněno zde

(V případě menšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit a naopak v případě vysokého počtu přihlášených do jedné podkategorie tuto rozdělit.)

Pro veřejnost: OPEN-S, OPEN-M, OPEN-L, T (ORIENŤÁK), HDR (dítě s rodičem po fáborkách)

(Kategorie pro veřejnost mají volný startovní čas v rozmezí daném pořadatelem v pokynech k příslušnému závodu.)

Startovné

Seriál

Celý seriál (počítáno s 9 závody za cenu 7)

Přihlášky na celý seriál jen do 3.  3. 2024.

Jednotlivý závod

Základní (první) termín přihlášek

Probíhá vždy do neděle 14 dnů před daným závodem (21 dnů u Plzeňska) nebo do naplnění limitu přihlášek. U jednotlivých lokalit jde tedy o následující termíny: Mirakulum do 10. 3. 2024, Plzeňsko do 9. 6. 2024 a Beskydy do 13. 10. 2024.

Doplňkový (druhý) termín přihlášek

Probíhá během tří dnů následujících po prvním termínu nebo do naplnění limitu přihlášek. U jednotlivých lokalit jde tedy o následující termíny: Mirakulum do 13. 3. 2024, Plzeňsko do 12. 6. 2024 a Beskydy do 16. 10. 2024.

Takto přihlášeným závodníkům zaručujeme startovní místo v soutěžní kategorii (pokud již nebyl naplněn limit přihlášek).

Dohlášky na místě

Dle kapacitních možností pořadatele. Za cenu doplňkového termínu, pouze do kategorií pro veřejnost.

Benefity pro účastníky

Pro účastníky, kteří se přihlásí na celý seriál, máme řadu zajímavých výhod. Které to jsou?

Storno podmínky

Vrácení vkladů při zrušení přihlášky:

Vyhlášení vítězů

Po každé etapě budou vyhlášeni všichni účastníci bez ohledu na pořadí v kategoriích HDR, DH10L, DH10. První tři v kategorii DH12, DH14A, DH14B a vítězové ostatních kategorií.

V celkovém hodnocení Czech O-Tour 2024 budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci v každé kategorii (počítá se 7 z 9 závodů).

Klubová soutěž

V rámci Czech O-Tour opět vypisujeme celoroční klubovou soutěž. Počítá se 12 nejlepších dosažených výsledků členů jednoho klubu napříč kategoriemi z 9 závodů. Pro celkové umístění jsou tak důležité body žáků, dorostenců, dospělých, mladších i starších veteránů.

Na konci sezóny bude vyhlášeno 8 nejlepších klubů v celkovém hodnocení klubové soutěže!

Předpis

Závodí se dle platných Pravidel OB, předpokládané časy vítězů dle tabulky kategorií.

Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně, na místě a doložený vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel OB).

Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od zveřejnění oficiálních výsledků (čl. 25.2 Pravidel OB) – mailem na adresu rozhodci@o-tour.cz, s vkladem 400 Kč zaslaným na účet pořadatele.

Ranking

Koeficient 1,00 pro každý z 9 závodů

Systém ražení

SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air. Možnost zapůjčení čipu od pořadatele za 50 Kč/den (nutno uvést v přihlášce, zapůjčen bude kontaktní čip, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 900 Kč).

Pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Informace

Na webu www.o-tour.cz nebo na mailu info@o-tour.cz 

Dětská školka

Bude zajištěna na nezbytně nutnou dobu

Ochrana osobních údajů a fotografování

Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://www.o-tour.cz). 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Žádáme účastníky o ohleduplné chování k životnímu prostředí. Odpad třiďte do připravených nádob.


Informace k jednotlivým závodům