Přihlášky

Přihlášky

Přihlašování na ročník 2024 otevřeno od 23. listopadu 2023 20:24

Jak se přihlašovat

přihlaste se prostřednictvím systému ORIS nebo svých klubových přihláškových systémů napojených na ORIS

Neregistrovaní závodníci se přihlašují pomocí Jednorázové přihlášky v ORIS. Návod zde.

V ORISu byly jednotlivé závodní víkendy založeny jako etapové závody. To slouží k usnadnění přihlášek. Máte tak možnost přihlásit se na celé kolo O-Tour najednou. Samozřejmě lze vybrat i jen jednotlivé závody (v ORIS jako etapy). Můžete k tomu využít jak kterýkoli ze závodů daného víkendu, tak tzv. hlavní závod.

Přihlášky na seriál budou po skončení termínu přihlášek naimportovány k jednotlivým kolům. Vklady pro seriál budou platné pouze u události v ORIS “seriál”, u jednotlivých kol budou vklady přihlášených na seriál nastaveny na 0 Kč.

Nově tedy uvidí přihlášení na seriál svou přihlášku přímo u daných kol již v seznamu přihlášených.

Požadavky na změny přihlášek či dohlášky po termínu adresujte prosím na info@o-tour.cz.

 

Limit startujících

Pro každý závod je aktuálně limit 1000 závodníků. V případě naplnění limitu může pořadatel zvýšit počet účastníků, pokud pořadatel bude mít pro daný závod schválený vyšší počet účastníků subjektem ochrany přírody. Přihlášení na celý seriál budou mít přednost. 

Platby

Platby je nutné zaslat v termínu přihlášek na účet ČSOS: 2901296231/2010, VS bude vygenerován v ORIS / při potvrzení přihlášky z webu. Neuhrazené přihlášky mohou být s ohledem na limit startujících zrušeny.

Startovné

Základní (první) termín přihlášek

Probíhá vždy do neděle 14 dnů před daným závodem (21 dnů u Plzeňska) nebo do naplnění limitu přihlášek. U jednotlivých lokalit jde tedy o následující termíny: Mirakulum do 10. 3. 2024, Plzeňsko do 9. 6. 2024 a Beskydy do 13. 10. 2024.

Doplňkový (druhý) termín přihlášek

Probíhá během tří dnů následujících po prvním termínu nebo do naplnění limitu přihlášek. U jednotlivých lokalit jde tedy o následující termíny: Mirakulum do 13. 3. 2024, Plzeňsko do 12. 6. 2024 a Beskydy do 16. 10. 2024.

Takto přihlášeným závodníkům zaručujeme startovní místo v soutěžní kategorii (pokud již nebyl naplněn limit přihlášek).

Dohlášky na místě

Dle kapacitních možností pořadatele. Za cenu doplňkového termínu, pouze do kategorií pro veřejnost.

 

Přihlášky na celý seriál 2024

I letos máte možnost se přihlásit na celý seriál Czech O-Tour. Mějte jistotu, že ve startovní listině každého závodu určitě budete a současně si užijete kompletní seriál, který čítá 9 závodů v různých typech terénů.

Celý seriál (počítáno s 9 závody za cenu 7)

Přihlášky pouze do 3. 3. 2024!

Benefity pro účastníky

Pro účastníky, kteří se přihlásí na celý seriál, připravujeme řadu zajímavých výhod. Které to jsou?

Není to risk?

Není. Pokud budete zranění nebo nemocní, pak můžete svoje startovní číslo přepsat na kohokoliv jiného za administrační poplatek 100 Kč. Pokud byste rádi v průběhu roku změnili svoji kategorii, tak v rámci daného tarifu můžete bez problému “cestovat napříč kategoriemi”, jak budete chtít (pochopitelně pak pravděpodobně přijdete o dobrý výsledek v celkovém seriálu, protože ten se hodnotí pouze v jedné kategorii). Při změně kategorie do 10 dnů před závodem je tato změna zdarma, poté za administrační poplatek 100 Kč.

Jak se na závod přihlásit?

Nemusíte se v ORISu přihlašovat na 9 různých závodů nebo dohromady na 3 víkendy (to bychom vás ani neidentifikovali). Pro přihlášku na celý seriál použijte tuto událost v ORISu.

Storno podmínky

Vrácení vkladů při zrušení přihlášky: