Terezín – 26. března 2022

Rozpis seriálu

Další informace

1. závod – 26. března 2022 (dopoledne)

2. závod – 26. března 2022 (odpoledne)

1. závod – 26. března 2022 (dopoledne)

Datum:  sobota 26. března 2022
Centrum: Terezín, prostory městského infocentra, 50.5123778N, 14.1459261E
Pořádající subjekt:  SKOB Roudnice nad Labem (ROU)
Typ závodu: sprint
Přihlášky: do 12. 3. 2022 v IS ORIS (výjimečně na e-mail info@o-tour.cz), za zvýšené startovné do 19.3.2022
na místě dle kapacitních možností pořadatele pouze do kategorií pro veřejnost
Prezentace:  08:00 – 09:00 v centru, kategorie pro veřejnost do 11:00
Start:  00 = 9:30 (intervalový)
Vzdálenosti:  parkování – centrum: 1000 – 1500 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
Mapa:   Terezín Bastion 5, 1 : 4 000, e = 2 m, ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna, revize Pavel Simr (2022), tisk na pretex
Terén: Z větší části v hradbách pevnosti. Na hradbách dbejte zvýšené opatrnosti.
Funkcionáři:  ředitel závodu: Jana Buková, R3
hlavní rozhodčí: Miroslav Duda, R3
stavitelé: Jiří Heller, R3, Petr Buk, R3


2. závod – 26. března 2022 (odpoledne)

Datum:  sobota 26. března 2022
Centrum: Terezín, prostory městského infocentra, 50.5123778N, 14.1459261E
Pořádající subjekt:  SKOB Roudnice nad Labem (ROU)
Typ závodu: sprint
Přihlášky: do 12. 3. 2022 v IS ORIS (výjimečně na e-mail info@o-tour.cz), za zvýšené startovné do 19.3.2022
na místě dle kapacitních možností pořadatele pouze do kategorií pro veřejnost
Prezentace:  08:00 – 09:00 (spolu s dopoledním závodem) a 12:30 – 14:00 v centru, kategorie pro veřejnost do 15:30
Start:  00 = 14:30 (intervalový)
Vzdálenosti:  parkování – centrum: 1000 – 1500 m
centrum – start: 450 m
centrum – cíl: 0 m
Mapa:   Terezín centrum, 1 : 4 000, e = 2 m, ISSprOM 2019, autor Aleš Hejna, revize Pavel Simr (2022), tisk na pretex
Terén: městská zástavba s pevnostními prvky a tunely
Funkcionáři:  ředitel závodu: Jana Buková, R3
hlavní rozhodčí: Miroslav Duda, R3
stavitelé: Jiří Heller, R3, Petr Buk, R3