Měřítka map pro Jizerky a Kokořín – výsledky hlasování

10. 5. 2022

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování. Rádi bychom vás seznámili s výsledky.

 

Došlo 67 odpovědí, 13 % respondentů bylo z věkových kategorií do DH18 včetně, 33 % z kategorií DH20-21 a 54 % z veteránských kategorií.

Z odpovědí vyplývá jasný požadavek na větší měřítka, než předepsaná, a to především u klasické trati. Odůvodněním je v naprosté většině případů potřeba lepší čitelnosti mapy, a to především proto, že mnoho závodníků má potíže s viděním na blízko (toto zdůvodnění přišlo i od závodníků kategorií DH21, nejen z veteránských).

 

Jaké jsou preference pro klasickou trať?

Pro klasickou trať v Jizerkách je jasnou volbou desítka (přes 73 %).

Tato varianta má jednoznačnou převahu napříč věkovými kategoriemi.

U veteránů je však nutné dodat, že stoupla i preference  měřítka 1 : 7 500.

Pro terény na Kokořínsku si na klasické trati stále většina  odpovídajících závodníků přeje obdržet mapu v měřítku 1 : 10 000, ale jejich podíl se trochu snížil. Důvodem je totiž zvýšený zájem o větší měřítko 1 : 7 500, a to především z veteránských kategorií, kde jsou tyto dvě varianty takřka vyrovnané.

 

Záměr pořadatelů uspořádat pěkné závody v náročných terénech, které ale mohou všichni absolvovat v pohodě a výběrem vhodné kategorie přiměřeně svému výkonu, velmi dobře vystihuje jedna z odpovědí z naší ankety: “Dejme lidem mapu v měřítku, ve kterém to v pohodě přečtou, ve kterém si to užijí a ve kterém bude o výsledku rozhodovat schopnost orientace a ne to, jestli dobře vidí.”

 

A jaké odpovědi jsme dostali k měřítkům map pro krátké tratě?

Dle výsledků našeho dotazování si pro krátké tratě v Jizerkách přeje téměř polovina všech odpovídajících mapu v měřítku 1 : 7 500. Především ve veteránských kategoriích má toto měřítko jasnou převahu.

Kategorie DH20-21 daly rovné počty hlasů jak pro 1 : 10 000, tak 1 : 7 500.

Pro krátkou trať na Kokořínsku si 1 : 7 500 přeje již většina respondentů. Na úkor desítky stoupl i počet těch, kteří by rádi běželi na pětce. Z grafického znázornění odpovědí podle kategorií je jasně vidět, že veteráni preferují 1 : 7 500 téměř stejně jako 1 : 5 000.

Nicméně měřítko 1 : 7 500 vedlo ve všech věkových kategoriích.

Na jakém měřítku se tedy poběží?

 

Po zvážení charakteru terénu, čitelnosti mapy, otázkách tisku map a na základě obdržených odpovědí jsme se rozhodli pro následující řešení.

V Jizerkách všichni závodníci poběží klasiku na desítce. Mapy pro krátké trati pak žáci až dospělí obdrží také v měřítku 1 : 10 000 a veteráni budou mít 1 : 7 500.

Na Kokořínsku budou mít kategorie DH16-21 a pravděpodobně DH35 mapu pro klasickou trať v měřítku 1 : 10 000, ostatní 1 : 7 500. Desítku pro krátkou trať předpokládáme pro kategorie DH16-21, ostatní budou mít 1 : 7 500.