Šumava: Představujeme pořadatele

7. 10. 2023

Tak trochu orienťácky zapomenutá Šumava rozhodně neoplývá takovou hojností klubů a závodníků jako zbytek Česka. Jihočeská oblast je vůbec tou nejméně početnou, ale má toho hodně co nabídnout – krásné lesy, unikátní terény nebo třeba dobré ubytovací kapacity pro soustředění. V rámci Czech O-Tour chceme orienťák dostat i do těchto regionů, pomoci rozvoji klubů, udělat mapy a předat jim také trochu toho pořadatelského know-how. Spolu s námi do Kwak Czech O-Tour na Kubově Huti jdou místní oddíly Ski klub Šumava Vimperk (VIM) a OB České Budějovice (VCB), v čele s jejich předsedkyněmi Romčou Roučkovou a Martinou Teringlovou.

Pojďme se podívat, jak přípravy Czech O-Tour probíhají a jak funguje orienťák na jihu Čech.

Co pro vás Kwak Czech O-Tour na Šumavě znamená?

Martina: Já osobně se hodně učím orienťácký management a to zejména od Honzy Picka, takže je to vlastně taková stáž. Jsem moc ráda, že máme rozdělené kompetence a neleží vše pouze na nás. Pro náš oddíl je to premiéra i z hlediska stavitelství. Radek (manžel Radek Teringl, pozn. red.) je stavitelem krátké tratě a hlavním rozhodčím klasiky. Ještě nikdy nepřipravoval závod s tolika tratěmi. Vidíme v lokalitě Kubovky potenciál na pořádání soustředění, na využití mapy pro oblastní závody, případně domapování prostoru a využití i v rámci LOB. Do Německa je blízko a tak věříme i ve využití z jejich strany.

Romča: Pro mě je pořádání takových velkých závodů první zkušenost. Když jsem běhala za Ekonom Praha, pořádali jsme áčka, MČR štafet apod., ale to jsem byla řadový pořadatel, zejména roznašeč. Teď mám těch úkolů daleko víc a zejména těch dlouhodobých. A co je pro mě úplně nové, je komunikace s místními obcemi a dalšími subjekty ve smyslu pořádání takové akce, která v regionu nemá žádnou tradici. Zároveň mě těší a moc si vážím toho, že s námi lidi z oddílu VCB do takového podniku šli. Také toto pořádání chápeme jako předstupeň před jinými velkými závody, které nás v budoucnu čekají.

Romča Roučková při sprintu v jihočeském Písku. Foto: Petr Kadeřávek

Romča Roučková při sprintu v jihočeském Písku. Foto: Petr Kadeřávek

Martina už to trochu zmínila. Jak se mapa po Czech O-Tour využije v budoucnu?

Romča: Mapu bychom rádi v následujících letech využili pro přeshraniční vícedenní závody, oblastní žebříček, ale také pro tréninky a soustředění nejen vimperských a českobudějovických orienťáků. Ve spoupráci s obcí Kubova Huť zde možná také vznikne Areál pevných kontrol nebo jedna z tras iOrienteering, uvidíme.

Co je ještě potřeba do říjnových závodů doladit?

Romča: Ladíme zejména vybavení arény. Připravují se pokyny. Čeká nás lístečkování kontrol a poslední předtisková revize mapy. A v neposlední řadě si přejeme, aby bylo příjemné počasí jak pro závodníky tak pořadatele.

Martina: Mě ještě čeká přesný harmonogram pro jednotlivé pořadatele z VCB, takový jízdní řád s rozdělením na sobotu a neděli. Jednotlivé pořadatelské pozice sdílíme a v průběhu dne se naše zapojení mění. U některých osob bude jiná kompetence v neděli než v sobotu. Musíme rozhodnout o odvozu oddílového materiálu a zajistit jeho označení, protože na závodě se nám sejde materiál z různých zdrojů.

Jak se podařilo domluvit závody v atraktivní lokalitě CHKO Šumava?

Romča: Jelikož se v prostoru závodu nenachází žádná rezervace, ani živočichové citliví na rušení závodníky, nebylo složité na území CHKO Šumava získat souhlasné vyjádření ke konání takové akce. Vlastníkem lesa jsou zde Lesy ČR a ty s konáním závodů na Obrovci v termínu na konci října neměly problém. Prostor závodu leží v těsné blízkosti obce Kubova Huť, jejíž starosta je sportovec tělem i duší. To nám výrazně ulehčuje řešení drobných problémů, které se objevují při každém pořádání.

Budou zapojeny do organizace i další šumavské / regionální služby?

Romča: Aréna leží na sjezdovce, kterou vlastní obec Kubova Huť. Využíváme tedy veškeré vymoženosti takového areálu, především elektrické zasíťování prostoru a zázemí lyžařské školy. Řada závodníků jistě využila velké ubytovací kapacity v obci, a nebude tak muset denně dojíždět. V místě působí též Horská služba, která bude v pohotovosti. Město Vimperk uvolní dobrovolné hasiče a prostory Městského kulturního střediska využijeme k promítání filmu NP Šumava o vracení vody do krajiny oceněný na festivalu Voda, moře, oceány. Společně se Správou NP Šumava jsme přichystali pro závodníky možnost se podílet na revitalizaci šumavských rašelinišť a podívat se na místa s odborníkem, kam se jinak sami nedostanou. Catering, až na osvědčenou NoVinárnu, je z různých koutů Předšumaví, například se můžete těšit na pivo z lokálního pivovaru Březí koza a sladké i slané pečivo z pekárny Hanžl. V aréně bude možné si také zakoupit originální náušnice Flowerski v mnoha barevných variantách. U stánku firmy gomi.cz bude možné si zakoupit originální kousky oblečení. Pomůže nám také Horská služba ČR.

K hranicím s našimi sousedy to z Vimperka ani Budějovic není daleko, daří se nějaká spolupráce s rakouskými a německými kluby?

Romča: V loňském a letošním roce pořádali orienťáci z Dolního Bavorska blízko za hranicemi na dohled k Bavorské Rudě prázdninové pětidenní závody a v příštím roce se přiblíží ještě více Kubově Huti. Domlouváme se tedy na možné spolupráci při pořádání dalších vícedenních závodů v prostoru českých i německých šumavských lesů v příštích letech. Uvidíme, byla by to velmi zajímavá příležitost. Na obou stranách hranice není OB příliš rozvinutým sportem. 

Martina: Náš oddíl udržuje letitou spolupráci s orienťáky z Horního Rakouska. Jezdíme k nim na jejich hornorakouský oblastní žebříček a jeden závod se tradičně koná u nás v Čechách. Pořadatelsky se o něj dělíme s tandemem klubů PCB+OCB. Věříme, že pořádání Czech O-tour na Kubově Huti by mohlo obnovit naši spolupráci s Dolním Bavorskem, která v nedávné minulosti utichla.

Jak funguje orienťák ve Vimperku a Budějovicích?

Romča: Orienťák ve Vimperku je už po několikáté v plenkách. Nikdy zde nebyl žádný velký oddíl. Na konci minulého století zde působila Mirka Vejvodová, která zmapovala prostor kopce Vodník přiléhající k městu. Od té doby byla mapa využívána při výuce tělocviku pro zpestření výuky zejména místním gymnáziem. Loni se podařilo prostor znovu zmapovat a jako nový klub OB při Skiklubu Šumava jsme zde uspořádali oblastní žebříček. Členskou základnu tvoří zejména moje rodina a pak čtyři další velmi sváteční orienťáci. Do tréninků dětí v lyžařském oddíle vkládám práci s mapou a letos na jaře se nám povedlo uspořádat WOD, kterého se zúčastnilo 70 malých i velkých převážně neorienťáků z Vimperka a širšího okolí. K většímu rozjezdu by určitě přispěla soustavnější práce nejen s dětmi.  

Martina Teringlová při pořádání akce Dnů orientace v přírodě

Martina Teringlová při pořádání akce Dnů orientace v přírodě

Martina: Budějovice mají několik oddílů, které historicky vznikly jako univerzitní či “podnikové” sportovní kluby. Některé z oddílů jsou dnes maličké a tvoří je pouze pár členů. V našem oddíle máme členů nejvíce. Jsme aktivními pořadateli závodů zejména v oblasti. Pořádáme pravidelné tréninky během školního roku. Chápeme orienťák jako rodinný sport a svou energii vkládáme do předání dovedností nejenom dětem ale i jejich rodičům. Věnujeme se začátečníkům, ale snažíme se rozvíjet i zkušené závodníky. Pořádáme několik vícedenních soustředění. Máme v oddíle šikovné členy, kteří nelitují obětovat svůj osobní volný čas, pomáhají v pořádání závodů a starají se o chod oddílu. Nemáme žádného sponzora, a tak se snažíme využívat dotačních možností na přípravu dětí a na pořádání závodů. Jinak si naši členové plně financují své vlastní závodění.

Díky za odpovědi a ať se orienťáku na jihu Čech dál daří. Já sám už se na Šumavu moc těším a ty, pokud ještě nejsi přihlášený, tak se přihlas za základní startovné do 13. října (online přihláška pro neregistrované zde).