Zapoj se s námi do výsadby Orienťáckého lesa!

9. 10. 2023

Spojili jsme se s Nadací Ivana Dejmala a tento rok se pokusíme vysadit nové sazenice stromů v části lesa, který jsme nazvali jednoduše po našem: “Orienťácký les”.

Osmileté zkušenosti

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody realizuje od roku 2015 projekt na zvýšení stability lesních porostů a za tu dobu bylo vysázeno přes 325 tisíc stromků, které mají za cíl zvýšit druhou i věkovou rozmanitost místních lesů. Ta je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou budoucnost. Nutnou součástí výsadeb je i jejich ochrana před přemnoženou zvěří, což náklady na výsadbu prodražuje. Takto rozmanitý les je zároveň mnohem lépe připraven na budoucí nepříznivé vlivy například v podobě kůrovcové kalamity, polomů či dlouho trvajícího sucha. Pokud je nějaký druh stromů napaden, zůstávají v porostech ostatní a pod vysokými dospělými stromy postupně rostou další nové a jsou připravené nahradit ty poškozené či vytěžené. Vícepatrový, různověký a druhově rozmanitý les je cíl, ke kterému se postupně dostáváme.

Pojď zasadit stromy přímo do terénu

V úterý 24. října 2023 proběhne v Orienťáckém lese přímo výsadba všech sazenic. Sraz je v Rychnově u Jablonce nad Nisou na vlakovém nádraží ve 14:30, lze ale přijít i později. Doporučené vybavení: pracovní rukavice, vhodné oblečení do lesa (již může být chladno a mohou být přeháňky), pevné boty, pití a příp. nějakou malou svačinu (motyky a sazenice budou připraveny). Přihlášky probíhají do 22. října v ORISu. Bude možné zde také absolvovat orienťácký trénink.

Za tvojí výhru tři stromy

Za každého účastníka, který je přihlášen na celý letošní seriál Czech O-Tour, zasadíme právě jeden strom. Za vítěze každé etapy pak rovnou tři sazenice. 24. října 2023 (viz výše) si pak každý účastník nebo výherce může svoji sazenici přímo zasadit. To platí i o další účastníky a zájemce, kteří chtějí přispět na výsadbu orienťáckého lesa. Celou výsadbu zmapujeme do velmi podrobné orienťácké mapy, kde ke každé sazenici znázorníme jména všech dárců, účastníků celého seriálu nebo výherců. Výsadby budou probíhat v lesním komplexu v katastru obce Rychnov u Jablonce nad Nisou.  

Tvoř společně s námi

Tvoř s námi orienťácký les. Snahou je vrátit do oblasti stromy, které tu chybí. Les nám nebude patřit, ale budeme pomyslnými ambasadory nových výsadeb. Jednou si zde třeba i zazávodíme. Přispět na tento projekt můžeš prostřednictvím platebních údajů na č.ú. Nadaci Ivana Dejmala 3463588/0300, VS (pro orienťácký les): 2023, Zpráva pro příjemce: Orienťácký les 2023. Kromě tvé libovolné částky můžeš přispět i pomocí QR kódů, viz níže. Předem děkujeme.

Více o projektu najdete také na www.nadaceivanadejmala.cz/orientacky-les.