Navyšujeme počty účastníků na závod v Mirakulu!

22. 1. 2024

Tak velký zájem o Czech O-Tour v zábavním parku Mirakulum jsme nečekali! Chceme, aby se dostalo na každého, a tak navyšujeme kapacitu, i když jsme museli udělat několik opatření. Dorazíte taky na úvodní kolo seriálu Czech O-Tour 2024? Vybíháme v neděli 24. března 2024 v Milovicích v zábavním parku Mirakulum.

I když nemáme limit ze strany ochrany přírody, provozovatele parku či vlastníků pozemků, kde závod bude probíhat, musíme pečlivě zvážit a upravit program tak, aby nedošlo k přeplněnosti zejména areálu Mirakulum a proběhl zde regulérní závod i po sportovní stránce. Zabývali jsme se celou řadou proseb a vašich žádostí, abychom zvýšili kapacitu. Současně jsme museli upravit harmonogram i připravit některá omezení. Myslíme si, že výsledný kompromis je nejlepší možnou variantou pro elitní závodníky, rodiny s dětmi i všechny ostatní, kteří si chtějí užít dva krásné sprinty.

Změny, které jsme udělali, jsou následující:

  • upravili jsme dopolední start závodu, a tak E1 bude mít 00 v čase 9:00 a E2 ve 13:30
  • pro obě etapy bude startovní okno dané kategorie zhruba stejné (např. kategorie H55B bude startovat v E1 od času 60 a v E2 zhruba také od času 60, losování v rámci kategorie ale bude náhodné)
  • kategorie WRE budou startovat úplně na začátku startovního pole v rámci obou etap
  • návštěva (mimo vlastní závod) parku Mirakulum bude možná, ale až po uzavření cíle druhé etapy (bude zde vyčleněn prostor cca 90 min) – mezi etapami nebo ihned po dokončení vlastního závodu bude zákaz vstupovat do prostoru
  • limit bude pro oba závody zkrácen ze 45 na 30 min
  • časové okno mezi E1 a E2 jsme snížili na pořadatelsky nutné minimum
  • vše je ve zveřejněném rozpisu

Aktuálně je v ORISu pro závod v Mirakulu nastavená kapacita 1100 závodníků a 100 náhradníků. V pondělí 5. února ve 20:00 bude tato kapacita navýšena na 1400 závodníků a 15 náhradníků. Aktuální náhradníci budou tedy automaticky přihlášení a dále bude otevřena kapacita pro dalších 200 účastníků.

Stále je možné se přihlásit na celý seriál bez jakéhokoliv omezení, přihláška pochopitelně obsahuje i účast na prvních dvou závodech v Mirakulu. Stejně tak je bez omezení přihláška v Eventoru do hlavních kategorií WRE.