Rozpis seriálu 2022

Rozpis seriálu závodů

Czech O-Tour 2022

aneb po stopách MS 2021 

 

O závodě:

Seriál závodů pro všechny generace a úrovně. Od dětí po veterány, od začátečníků po zkušené závodníky.

 

Termíny a lokality:

26. března 2022                                                   Terezín – Do pevnosti!

2 unikátní sprinty v pevnosti Terezín, kde proběhl závod ve sprintu na MS 2021

16. – 17. července 2022                                     Jizerské hory – Prázdninová pohoda! 

3 lesní závody v srdci Jizerských hor v prostorech krátké tratě na MS 2021

29. – 30. října 2022                                             Kokořínsko – To nejlepší nakonec!

2 lesní závody v pískovcových skalách, kde se proháněli nejlepší světoví orienťáci při štafetách a na klasické trati na MS 2021

 

Přihlášky a platby:

Limit startujících je aktuálně 1000 závodníků / závod. V případě naplnění limitu může pořadatel zvýšit počet účastníků, pokud to nebude odporovat vládním nařízením a pořadatel bude mít pro daný závod schválený vyšší počet účastníků subjektem ochrany přírody. Přihlášení na celý seriál budou mít přednost.

Platby je nutné zaslat v termínu přihlášek na účet ČSOS: 55552021/0600, VS bude vygenerován v ORIS/ při potvrzení přihlášky z webu. Neuhrazené přihlášky mohou být s ohledem na limit startujících zrušeny.

 

Kategorie:

Soutěžní kategorie: DH10L, DH10, DH12, DH14A,B, DH16A,B, DH18AB, DH21E,A,B, DH35A,B, DH45A,B, DH55A,B, DH65AB, DH75

(V případě menšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit a naopak v případě vysokého počtu přihlášených do jedné podkategorie tuto rozdělit.)

Pro veřejnost: Začátečník, Nebojsa, Open krátká, Open střední, Open dlouhá, HDR (dítě s rodičem po fáborkách)

Do kategorií pro veřejnost se lze přihlásit jako jednotlivec, dvojice či rodina.

Kategorie pro veřejnost mají volný startovní čas v rozmezí daném pořadatelem v pokynech k příslušnému závodu.

 

Startovné

do 14 dní před daným závodem:

do 7 dní před daným závodem:

(do kategorií pro veřejnost se lze za toto startovné přihlásit i na místě dle kapacitních možností pořadatele)

celý seriál:

Výhody zakoupení startovného pro celý seriál:

 

Storno podmínky

Vrácení vkladů při zrušení přihlášky: 

 

Klubová soutěž: 

Boduje vždy max. 14 členů klubu, počítá se níže uvedený počet nejlepších výsledků v daných kategoriích pro každý závod (vítěz kategorie získá 100 b., ostatní procentuálně méně bodů dle časové ztráty až do dvojnásobného času vítěze):

Na konci sezóny bude vyhlášeno 5 nejlepších klubů v celkovém hodnocení klubové soutěže, které získají následující ceny:

1. místo – trofej Klub roku 2022, poukázky na odběr zboží v hodnotě 30 000,- Kč v obchodě Sporticus.cz, 30x předplatné časopisu Svět běhu na rok 2023

2. místo – poukázky na odběr zboží v hodnotě 20 000,- Kč v obchodě Sporticus.cz, 20x předplatné časopisu Svět běhu na rok 2023

3. místo – poukázky na odběr zboží v hodnotě 10 000,- Kč v obchodě Sporticus.cz, 10x předplatné časopisu Svět běhu na rok 2023

4. místo – poukázky na odběr zboží v hodnotě 5 000,- Kč v obchodě Sporticus.cz

5. místo – poukázky na odběr zboží v hodnotě 3 000,- Kč v obchodě Sporticus.cz

 

Předpis: 

 

Ranking:

Koeficient 1,00 pro každý ze 7 závodů

 

Způsob ražení:

SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air; možnost zapůjčení čipu za poplatek 50 Kč / závod (zapůjčen bude kontaktní čip); při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč

 

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov

 

Informace:

Na webu www.o-tour.cz nebo na mailu info@o-tour.cz 

 

Hlídání dětí:

Bude zajištěno na nezbytně nutnou dobu, poplatek 20 Kč / den

 

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://www.o-tour.cz). 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

Covid-19:

Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.

Podmínky a organizace jednotlivých závodů se mohou měnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

 

Upozornění:

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Žádáme účastníky o ohleduplné chování k životnímu prostředí. Odpad třiďte do připravených nádob.

Pro poslední kolo na Kokořínsku platí zákaz použití bot s hřeby!


Informace k jednotlivým závodům: