Rozpis seriálu 2023

Rozpis seriálu závodů

Czech O-Tour 2023

O závodě

Seriál závodů pro všechny generace a úrovně. Od dětí po veterány, od začátečníků po zkušené závodníky.

Termíny a lokality

1. závod Czech O-Tour 2023 E1 Plzeňsko
2. závod Czech O-Tour 2023 E2 Plzeňsko
3. závod Czech O-Tour 2023 E1 Kokořínsko
4. závod Czech O-Tour 2023 E2 Kokořínsko
5. závod Czech O-Tour 2023 E3 Kokořínsko
6. závod Czech O-Tour 2023 E4 Kokořínsko
7. závod Czech O-Tour 2023 E1 Šumava
8. závod Czech O-Tour 2023 E2 Šumava

Přihlášky a platby

Limit startujících je aktuálně 1500 závodníků / závod. V případě naplnění limitu může pořadatel zvýšit počet účastníků, pokud to nebude odporovat vládním nařízením a pořadatel bude mít pro daný závod schválený vyšší počet účastníků subjektem ochrany přírody. Přihlášení na celý seriál budou mít přednost.

Platby je nutné zaslat v termínu přihlášek na účet ČSOS: 2901296231/2010, VS bude vygenerován v ORIS / při potvrzení přihlášky z webu. Neuhrazené přihlášky mohou být s ohledem na limit startujících zrušeny.

Požadavky na změny přihlášek či dohlášky po termínu adresujte prosím na info@o-tour.cz.

Kategorie

Soutěžní kategorie: DH10L, DH10, DH12, DH14AB, DH16AB, DH18AB, DH21EAB, DH35AB, DH45AB, DH55AB, DH65AB, DH70, DH75, DH80

(V případě menšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit a naopak v případě vysokého počtu přihlášených do jedné podkategorie tuto rozdělit.)

Pro veřejnost: OPEN-S, OPEN-M, OPEN-L, T (ORIENŤÁK), HDR (dítě s rodičem po fáborkách)

(Kategorie pro veřejnost mají volný startovní čas v rozmezí daném pořadatelem v pokynech k příslušnému závodu.)

Startovné

Speciální adventní předtermínová cena 1. prosince 2022 — 31. ledna 2023

Jednotlivý závod – jen Plzeňsko (zlevněno!)

Jednotlivý závod – ostatní

Celý seriál (počítáno s 8 závody za cenu 7):

Základní (druhý) termín přihlášek

Probíhá od 1. února 2023 do 17. března 2023 (pro závody Plzeň), do 30. června 2023 (pro závody Kokořínsko), do 13. října 2023 (pro závody Šumava) nebo do naplnění limitu přihlášek.

Jednotlivý závod

Celý seriál (počítáno s 8 závody za cenu 7)

Doplňkový (třetí) termín přihlášek

Probíhá do 10 dnů před daným závodem nebo do naplnění limitu přihlášek.

Jednotlivý závod

Celý seriál (počítáno s 8 závody za cenu 7)

(do kategorií pro veřejnost se lze za toto startovné přihlásit i na místě dle kapacitních možností pořadatele)

Benefity pro účastníky

Pro účastníky, kteří se přihlásí na celý seriál, připravujeme řadu zajímavých výhod. Které to jsou?

Storno podmínky

Vrácení vkladů při zrušení přihlášky:

Startovní čísla

Pro každý závod obdrží všíchni závodníci startovní číslo, které bude vždy sloužit pro všechny etapy v dané lokalitě.

Vyhlášení vítězů

Po každé etapě budou vyhlášeni vítězové všech kategorií mimo HDR (HDR, HD10L a HD10 čeká také malá odměna v cíli každého závodu).

V celkovém hodnocení Czech O-Tour 2023 budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci v každé kategorii.

Klubová soutěž

V rámci Czech O-Tour opět vypisujeme celoroční klubovou soutěž. Počítá se 7 nejlepších dosažených výsledků členů jednoho klubu napříč kategoriemi z 8 závodů. Pro celkové umístění jsou tak důležité body žáků, dorostenců, dospělých, mladších i starších veteránů.

Na konci sezóny bude vyhlášeno 8 nejlepších klubů v celkovém hodnocení klubové soutěže!

Předpis

Ranking

Koeficient 1,00 pro každý z 8 závodů

Systém ražení

SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air. Možnost zapůjčení čipu od pořadatele za 50 Kč/den (nutno uvést v přihlášce, zapůjčen bude kontaktní čip, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč).

Pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Informace

Na webu www.o-tour.cz nebo na mailu info@o-tour.cz 

Dětská školka

Bude zajištěna na nezbytně nutnou dobu

Ochrana osobních údajů a fotografování

Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://www.o-tour.cz). 

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Žádáme účastníky o ohleduplné chování k životnímu prostředí. Odpad třiďte do připravených nádob.


Informace k jednotlivým závodům